“Vow,” “Crush,” at “Date” ng Jollibee

Basahin mo 'to kung marami kang Facebook friends na biglang nag-Jollibee today.