Catholic Bishops' Conference of the Philippines

Ang Katotohanan ang Magpapalaya sa Inyo (Juan 8:32)

Marami sa aming mga Obispo ang nakasaksi sa kalupitan at karahasan ng Martial Law. At hanggang ngayon ay dokumentado ang mga paglabag sa karapatan, ang mga…