Nagpahayag ng suporta para sa laban ng mga manggagawa ang Matoki.

Fair-gig at food pop-up para sa Martsa ng Magbubukid

Suporta sa mga magsasaka ang Bagsakan para sa Lupa, Hustisya, at Kapayapaan.