Bangsamoro

Pinoy Gazette
August 24, 2008

Isang araw bago ang nakatakdang pirmahan sa Malaysia ng isang kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front, kumilos ang Kataastaasang Hukuman upang ipahinto ito.

Ang kasunduan, na ang buong pamagat ay “Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain Aspect of the GRP-MILF Tripoli Agreement on Peace of 2001″ ay kumikilala sa karapatan ng mga Bangsamoro na magkaroon ng sariling teritoryo at sariling pamahalaan. Palalawakin nito ang nasasakupan ng kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao upang buuin ang Bangsamoro Juridical Entity (BJE).

Read more »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *