Mahal na Araw at paglipas ng mga araw

Ilang kasentihan sa bakasyon ko sa aming bayan nitong nakalipas na Semana Santa

Earth Hour 2008

Treo 650 vs Treo 680

Slightly edited na sagot ko sa kung ano ba ang dapat bilhin: Palm Treo 650 o Treo 680?

Janina San Miguel (Bb. Pilipinas)

Si Janina San Miguel at ang misedukasyon ng Pilipino

"In exchange for a smattering of English, we yielded our souls." -- Renato Constantino, The Miseducation of the Filipino

Valedictory address