'Sec, may 200 ka dito'

Mac at Palm Pilot

Natuwa naman ako nang malaman kong mayroon nga palang Palm Desktop para sa Mac.

ZTE ringtone

Luli Arroyo

Palm Treo 650

Downloadable Treo 650 Manual

Naiwala mo ba ang manual o handbook ng Treo 650 mo? Huwag nang mag-alala. May downloadable copy ang Palm.