Posted inUnibersidad ng Pilipinas

Takbo, Oble, Takbo!

Napaaga ang Oblation Run sa UP Diliman kahapon. Napatakbo ang mga taga-APO fraternity dahil sa mga sinabi ni Raul Gonzalez. Bad trip siya sa mga taga-UP dahil rally raw nang rally. Nilalabanan daw ng mga taga-UP ang estadong nagpapaaral sa kanila. Ang sagot ng kapwa UP alumnus na si Markku, “the GMA administration is definitely […]