E-mail from Baghdad

Windows na Palm

From the Bill of Rights

Marcos at Gloria

Huwag Kang Mang-Go-Gloria

"Teka, ano kamo? Huwag kang mag-aano?" Tama ang basa mo: "Huwag Kang Mang-Go-Gloria."