WJ ko

Bago ang design ng Wireless Journal ko. Ok ba?

0 thoughts on “WJ ko

  1. Aba, at nag-WP ka na pala! Nahuli ka rin ni Prem, ha? Ganda, lalo na ang bago mong logo. Napaka… formal. ๐Ÿ˜‰ Parang hindi ikaw…

    ‘Di, maganda talaga.

  2. Pingback: casino on net
  3. Pingback: loan calculator

Post a reply