Wanted: Blood donor

Naghahanap pa rin po kami ng blood type A+ donors para sa pinsan kong naka-confine sa East Avenue Medical Center. Kung nais ninyong tumulong, pakikontak po si Dory Peñaflor sa 0999-3956705.

Maraming salamat po!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *