080808

Isinusulat ko ito sa huling minuto ng Agosto 8, 2008.
Kaarawan ng aking namayapang ama.
Kaarawan ni Gennie.
Araw ng pag-iisang dibdib nina Jon at Ayah.
Kasal din nina Marhgil at Shella.
At oo, pagbubukas ng 2008 Olympics sa Tsina.
Pagkatapos ng halos maghapon sa opisina, kumain kami ni Mhay sa labas.
Kayo, kumusta ang inyong 888?

02022002

One of my Tinig.com friends, walangdila, today wrote in his PinoyExchange wireless journal: “ei nice date 2day.. 02022002 never will it happen again in my lifetime.. gotta do something special…” I could only wonder what interesting thing did he do as I remain on duty here at the office. (Well, if you could consider going to work on a holiday as something special, then I did as walangdila did. However, staying on duty on supposedly special days is an ordinary thing for me.

Continue reading