Kahit di bagay ang snowman…

Kahit di naman talaga bagay ang snowman sa Pilipinas, hayaan na rin ninyong batiin niya kayo:

Snowman

4 Replies to “Kahit di bagay ang snowman…”

Leave a Reply