in Buhay at Pag-ibig

Ipinamimigay ang mga alaala.

Ganyan ang nararamdaman ko sa tuwing magbabawas ako ng mga lumang bagay na pinaniniwalaan kong kumukuha ng mahalagang bahagi sa munti kong espasyo sa mundong ito.

Kanina, habang papunta ako sa tindahan upang bumili ng bagong walis-tingting, nakasabay ko ang isang magbobote na may dalang kariton. Niyaya ko siya sa aking bakuran upang ibenta at ibigay ang mga lumang bagay na naroon.

Hindi kinuha ni Manong ang mga bote ng alak at Vodka na ginamit ko sa pakikipag-inuman sa mga kabarkada, pero ang mga bote ng toyo at suka ay isinama niya sa kanyang sako. Ipinadala ko rin ang isang sirang plastik na upuan sa paglalaba, isang baby walker na ipinalagay ngunit di na binalikan ng isang kamag-anak, at ang ikalawang second hand PC monitor na nasira ko. Kinuha rin niya ang isang tambak na mga lumang Philippine Collegian, Sunday Times Magazine, at Campus Journal na inipon ko noong nasa kolehiyo pa ako.

Pati ang isang desk diary na regalo ng kompanyang nag-sponsor ng aking scholarship ay isinilid ni Manong sa sako. Naglalaman ito ng kung anu-ano tungkol sa unang taon ko sa UP: mga pinuntahan at dapat puntahan at kung sino ang kasama; mga ginastos, inutang, at binayaran; kaarawan ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala, at kung anu-ano pa. Gaya ng mga diyaryo, basa na ito at kahit patuyuin ay di na mababasa dahil nagkadikit-dikit na ang mga pahina.

Binigyan ako ni Manong ng mahigit na sampung piso para sa mga bote, plastik, papel, at mga lumang gamit na pawang may kakawing na mga alaala. Sigurado ako, masaya siyang umalis. Sa sampung piso, baka kikita siya nang mahigit sa isang daan.

Para na naman akong namigay ng mga alaala, pero lumuwag naman ang aking espasyo.

October 12, 2003 entry mula isang lumang blog ko. Ang larawan ay mula sa pixabay.com

Write a Comment

Comment

  1. mahirap talagang mag let go sa mga bagay na may katumbas na ala-ala, tulad ng mga lumang laruan at mga sandong butas-butas.

    sa isang banda, may isang line of thinking naman na “simplify”. to let go of the things that don’t have any practical value para maging mobile ang iyong pag galaw at modest ang iyong buhay.

    siguro ang solusyon ay bumili ng bahay na may malaking bodega.

  2. mahirap itapon o ialis ang mga bagay na may history na sa buhay mo pero kung di mo naman aalisin wala ng bagong espasyo para sa mga bagong bagay na darating