Mga Alaalang Sinusundo ng Eraserheads

May mga tunog, kulay o bagay na nakapagpapabalik sa akin ng mga nakabaon o nakaligtaang alaala, emosyon o pakiramdam.

Habang pauwi mula sa isang tensyonado at nakakapagod na coverage noong Miyerkoles, nakayukayok ako sa likod ng taxi habang tumutugtog iba’t ibang love songs sa FM radio. Pagod ako’t masakit ang ulo, kaya medyo akma ang ganoong tipo ng musika. Ngunit biglang binago ng tsuper ang tugtog; nagsaksak siya ng isang tape sa kanyang player at ang buong kotse’y napuno ng isang maingay na kanta. Pamilyar ang tunog na maya-maya pa’y tuluyan kong nakilala: “Alkohol” ng paborito kong Eraserheads. Sa halip na mairita at o lumala ang pumipintig na sakit ng ulo, natagpuan ko ang aking sariling sumasabay sa masamok na kanta. Maya-maya’y sumunod na ang “Wishing Wells”, “Kailan” at “Magasin”.

Sinundo ng himig at tinig ng E-heads ang mga alaala ng aking buhay-kolehyo: ang dormitoryo, ang mga bakasyon, ang mga kaibigan; ang masaya, makulit at magulong mga kuwentong Peyups; ang mga gunita ng “good old days”. Bukod pa rito, ang kantang “Magasin” ay nagdala sa akin maging sa ilang alaala ng high school. (Wala lang, alam kong pagtatawanan ako ni Orange!)

Malaking bahagi nga pala ng buhay-kolehiyo ko ang Eraserheads. Ang mga awitin ng banda ay parang soundtrack ng aking buhay, Lalo ng ng aking college life: “Minsan”, “Sembreak”, “Pare Ko”, “Yoko”, “Overdrive”, “Harana”, “Para sa Masa”, “Tuwing Umuulan at Kapiling Ka”, at marami pang iba.

Sa kolehyo, paminsan-minsa’y nakakasama rin sa pakikibaka ang Eraserheads. Noong kasagsagan ng kampanya namin laban sa Commonwealth Property Development Project–pinagandang pangalan ng komersyalisasyon ng UP education–ay tinugtugan kami ng E-heads. Sa kantang “Yoko”, may bulong silang parang ganito: “Milyun-milyong Pilipinong estudyante, tumiwalag, palayain ang sarili!”

Higit sa bulong ng pagkalas sa CMT at ROTC, binago ng Eraserheads ang landscape ng Original Pilipino Music. Rebolusyunaryo ang bagong tipo ng musikang ipinakilala nila, na niyakap ng mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng lipunan. Mapagpalaya’t mapagbuklod ang musika ng E-heads, kahit madalas ay tila walang kapararakang pinagdugtung-dugtong na salita lamang ang kanilang liriko. Sayang at kailangang magbago. Maaari pa sanang maingat ang kanilang musika upang “sunduin ang masa…kahit ayaw nilang sumama.”

Pero ganyan talaga ang buhay, puno ng pagbabago. Ang mahalaga, kapag naririnig natin ang kanilang mga kanta, sinasalubong tayo ng malakas na agos ng mga alaala.

Harry Potter is evil?!

Photo from Film.comFunny how many netizens can be very gullible that they easily believe and take as truth even satirical jokes on the Internet. In one of the forums that I regularly visit, I was alarmed after reading a post quoting an e-mail supposedly from an American Christian organization that warns parents of Harry Potter’s effect to children. Part of the e-mail reads:

And here is dear Ashley, a 9 year old, the typical average age reader of Harry Potter: “I used to believe in what they taught us at Sunday School,” said Ashley, conjuring up an ancient spell to summon Cerebus, the three-headed hound of hell. “But the Harry Potter books showed me that magic is real, something I can learn and use right now, and that the Bible is nothing but Boring lies.”

The e-mail also quoted J.K. Rowling as saying Jesus is “weak and idiotic”:

“I think it’s absolute rubbish to protest children’s books on the grounds that they are luring children to Satan,” Rowling told a London Times reporter in a July 17, 2000 interview. “People should be praising them for that! These books guide children to an understanding that the weak, idiotic Son Of God is a living hoax who will be humiliated when the rain of fire comes, while we, his faithful servants, laugh and cavort in victory.”

I searched Google using some of the exact phrases in the quotation and do you know what I found out? The e-mail used as a basis for its claims this article from The Onion, a satirical website. According The Onion site, it “uses invented names in all its stories, except in cases when public figures are being satirized. Any other use of real names is accidental and coincidental”.

For more “urban legends” like this Harry Potter thing, visit TruthOrFiction.com.

I have a new book!
This afternoon, I bought a copy of J.R.R. Tolkien’s “The Fellowship of the Ring”, the first book in The Lord of the Rings trilogy. Huli na ko sa balita, ano?

Harry Potter

I watched “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” on its first showing day.

Photo from The Official Harry Potter WebsiteI was among the hundreds of thousands — or probably millions — of Harry Potter fans in the Philippines that trooped to the movie houses to watch “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” on its first showing day last Wednesday, November 21. The theater I went in was jam-packed. Good thing I went to see the movie alone; I did not have to worry about looking for two or three vacant seats. I was lucky enough to get a seat from where I had a good view of the movie screen. The movie was loyal to the book. It was really great seeing it as if you are reading it directly from the book. The members of the cast were convincing. They performed so well. Daniel didn’t seem to act at all. It’s like he’s just playing his own character. Hmmm, must stop here — I am not really a movie reviewer, you know. To those who haven’t seen the movie yet, what are you waiting for?

Continue reading “Harry Potter”