Google Docs Mobile

Dahil ako ang nakatokang magbigay ng pambungad na pananalita ikalawang Bloggers’ Kapihan, nagsulat ako ng burador na kako’ y isusubi ko na lang sa Palm ko para puwede kong sulyap-sulyapan kapag nagsalita na ako. Ang kaso, nakaligtaan kong ilipat sa Palm ko ang isinulat ko.

Kaya naman habang habang naghihintay na magsimula ang kapihan, paulit-ulit kong pinilit na mag-login sa Google Docs–dito ko isinulat kasi isinulat ang maikling talumpati. Yun nga lang, kahit anong hintay ko, ayaw mag-load ang pahina.

Continue reading

Mga balitang techie

Dahil napagana ko na ang koneksyon ng Macbok ni Mhay at ng Nokia phone niya, at gamit ko na ngayon ang Smart 3G sa pamamagitan nito, narito ang ilang balitang techie:

  • Update: Kababasa ko lang ng balitang ito sa PC World–binili raw ng Google ang Zingku, isang mobile social networking site.
  • Maaari nang sa Western Union kunin ang kinita sa Google Adsense ang mga Pilipinong publishers. Nalaman ko ang magandang balitang ito tungkol sa tinatawag na “Philippine Google Economy” sa blog ni Yuga.
  • Mula naman sa blog ni J. Angelo, nabalitaan kong puwede na ring tumanggap ng pondo ang PayPal accounts ng mga members na nasa Pilipinas. Masama ito para sa Xoom, na hindi nagbayad dati ng referral fee ko.
  • Nasa www.makapalm.com na ang Palm blog ko. Ang latest entry ko ay tungkol sa bagong Palm Centro.

Samantala, balik muna ako sa pananaliksik.

Orkut, may bagong look

Magkakaroon ng bagong hitsura ang Orkut–ang pantapat ng Google sa Friendster, Facebook, at MySpace. Dapat sumali na kayo at i-add ako. 🙂

Sa pinabagong entry sa Orkut blog, ganito ang isinulat ng software engineer na si Eduardo Cordeiro:

When you think Google, you picture primary colors; when you think orkut, you see blue. And though we’re updating out look, we’re staying true to blue. We’ve added some rounded corners and new icons that make orkut look a little more sleek and modern. Check out a screen shot of the new homepage.

Continue reading

Bahala na

Sabi ko kay Aileen kahapon, baka mas bagay ang “Bahala na” sa halip na “Sinusuwerte ako” sa pangalawang button sa Google Pilipinas homepage.

Ganito ang paliwanag ng Google tungkol sa “I’m Feeling Lucky”:

Google has a function, “I’m Feeling Lucky” that presents a particular translation challenge. The function takes the user immediately to the first result for a search — so, a user selects “I’m Feeling Lucky” when they are willing to take a chance that Google’s first result will be what they are looking for. The phrase in English has a specific tone — daring, confident, and playful. This has been a hard phrase for people to translate. If you can’t come up with a way to translate this phrase while preserving its tone just leave it in English.

Continue reading

Google Checkout already available in RP

Google CheckoutLooks like this isn’t a breaking news, but I decided to to write about it anyway.

When Google Checkout–Google’s payment processor–was first offered to Internet users, it was available only to those with a United States billing address. I was able to register using my Citibank Visa and an imaginary US address, which I fixed as soon as I was able to login.

Since I was able to register, I became a Checkout member member with a saling-pusa (tag along) status because I was using a Philippine issued credit card and a Philippine billing address. I tried ordering books and CDs from various sites–including Buy.com–and was surprised to find out that my Google Chekout account was actually working. There’s a twist, however, because while Checkout processed my order, I was told that the store does not ship to the Philippines. Continue reading