PHL for Mr. World

Update: Andrew placed second and won the multimedia award in the Mr. World competition. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Congratulations, Andrew!

My cousin Andrew Wolff is the Philippines’ representative to Mr. World 2012. Help him win the competition’s multimedia award by liking the Mr World – Philippines page on Facebook.

Andrew’s bio on the Mr. World website:

Continue reading “PHL for Mr. World”

Hello, world!

Parang unang post, ‘di ba?

Hindi na ako magkukunwaring back-to-blogging post ito. Baka kasi sa isang buwan na naman masundan ang post na ito. Napadaan lang ako dahil nitong mga nakalipas na araw ay may mga pagkakataong naiisip itong blog ko, ang Tinig.com, ang iba pang mga gawain ko noon online.

Naaalala ko ang mga dating mambabasa, ang mga naging cyberfriends, at ang masayang pamayanan ng blogging bago mapuno ng Google Adsense ang ating mga pahina at kunin ng Facebook at Twitter ang malaking bahagi ng mga araw natin.

Naaalala ko ang blogging noong panahong ito’y parang personal journal na talaan ng mga nangyari sa nagdaang mga araw kung saan nahuhulma’t ginagawang mga salita ang mga mapagpalayang buntung-hininga.

Continue reading “Hello, world!”