Lapis para sa Kariton Klasrum

Para sa mga nais tumulong sa Kariton Klasrum ng Dynamic Teen Company (DTC) ni Kuya Ef, bukod sa Tindahan ng Pagbabago ay narito pa ang isang paraan: sa pamamagitan ng Pencil Project ng HotelwithHeart.com (HWH). Hanggang sa katapusan ng buwang ito na lang ang kampanya, kaya’t sana’y bilisan natin ang pagkilos:

Isang digital signature campaign project ang HWH Pencil Project. Layunin nitong makakalap ng 10,000 lapis para sa Kariton Klasrum ng DTC. Sa pamamagitan nito, ang mga batang tinutulungan ng DTC ay magkakaroon ng sapat na supply ng mga lapis na magagamit nila sa kanilang pag-aaral.

Para tumulong, i-like ang Hotel With Heart page sa Facebook pagkatapos ay punan ang form sa Pencil Project app.

Continue reading

Wanted: Editor for Yahoo! Southeast Asia

New Yahoo! Philippines officeYahoo! Southeast Asia is looking for hard-working, sharp, results-driven editor in Manila.

The editor will be responsible for developing and managing content on the Philippine news website (ph.news.yahoo.com). He or she will also work across various teams at Yahoo!, including Sales, Business Development and Marketing, thus strong communication skills is a plus.

This role comes under the Yahoo! Philippine Editorial team but he or she needs to be able to work independently. The editor reports to the country editor for the Philippines who is based in Manila.

Continue reading

Kariton ng mga pangarap

Noong isang Sabado, naging saksi ako sa katuparan ng isang pangarap. Malaking bagay ito sapagkat ang kaganapan ng pangarap na ito’y kakanlong at magpapayabong sa marami pang mga pangarap.

May tinatapos ako sa Yahoo! nang hapong iyon nang mag-tweet si Andrew, ang makisig at maalalahanin kong pinsan. Papunta raw siya kay Efren Peñaflorida, Jr. sa Cavite. Araw iyon ng pagbubukas ng Kariton Building ng organisasyon ng Pilipinong CNN Hero. Dahil kaladkarin ako nang araw na iyon — at talaga namang bilib sa Dynamic Team Company (DTC) ni Kuya Ef — agad akong sumagot na sasama ako.

DapithaponMahaba-haba ang biyahe namin ni Andrew dahil sa trapik. Itinuloy na lang namin habang kumakain ng libre niyang McDo meal ang mga kuwentuhan at talakayang kadalasa’y sa YM at Twitter lang namin ginagawa. Natawagan pa namin si Tita Mila at nagkumustahan sila.

Natuwa rin kami’t sa daan ay nakalanghap kami ng sariwang hanging probinsya at in-enjoy namin ang tanawin habang kami’y nasa gitna ng papalubog na araw at tabing dagat. Wari’y inalis nito ang pagod sa matagal na biyahe.

Continue reading

Laugh for the cure

Reposting a Facebook friend’s post:

On June 11, 2011 we will make a difference in the life of a 13-yr boy diagnosed with Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) B cell type.

Aries Christian Villarosa Sarmiento is a very energetic and intelligent boy til his normal life was interrupted because of NHL – cancer of the lympathic system. He underwent dialysis, surgery, chemotherapy, and is frequently in and out of the hospital since his diagnosis last year.

Continue reading