Magsusulat

“Kailangang magsulat…”

Dalawang oras na ang nakalilipas mula nang i-post ko iyan sa social network sites ko, pero di pa rin ako nakakapagsimula. Gusto ko kasing magbasa muna bago magsulat. Kaya’t binasa (o in-scan) ko ang diyaryong binili ko kanina, binalikan ang mga nakabinbing email, at nagbasa ng blog ng isang kaibigan.

Continue reading