Anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Ngayong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, Ama ng Rebolusyong Pilipino at Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, ipinagdiriwang din ang ika-40 taon ng Kabataang Makabayan, isang underground revolutionary organization ng mga kabataang Pilipino. Isa sa mga legal na organisasyong nanguna sa paglaban sa rehimeng Marcos, napilitan itong umilalim nang ideklara ang Batas Militar. Nagpatuloy hanggang ngayon nag organisasyong ito, kung ibabase sa mga laman ng kanilang website.

Narito ang pagbati ni Prof. Jose Maria Sison, ang nagtatag ng Kabataang Makabayan. Puwede rin itong gamitin ng mga estudyanteng naghahanap ng mga talumpati sa site na ito:

Ipagbunyi Ang Ika-40 Anibersaryo Ng Kabataang MakabayanNi Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 1964

Mula nang itatag ang Kabataang Makabayan noong Nobyembre 30, 1964, maningning nitong ginampanan ang papel bilang pangunahing komprehensibong organisasyon ng kabataan. Pinukaw nito, inorganisa at minobilisa ang mga estudyante at kabataang hindi makapag-aral, ang kabataang manggagawa, maralita ng lunsod, magsasaka, mangingisda at propesyunal sa pakikibaka ng sambayanan para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa monopolyong kapitalismo ng dayuhan, katutubong pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Sinadya nating mga tagapagtatag na piliin ang karaarawan ni Andres Bonifacio bilang araw ng pagtatatag para parangalan ang kanyang pamumuno sa lumang demokratikong rebolusyon ng 1896 laban sa kolonyalismong Espanyol at bigyang diin ang ating determinasyon na muling palakasin ng KM ang patriyotikong tradisyong rebolusyonaryo ng mamamayang Pilipino at ipagpatuloy ang mga ditapos na tungkulin ng rebolusyong Plipino. Continue reading “Anibersaryo ng Kabataang Makabayan”

Mina

Sa isang liham sa pahayagang Today, isang Nelia C. Halcon, Executive Vice President ng Chamber of Mines of the Philippines, ang nagsabing ang mga tumututol daw sa pagminina ay lumalaban sa pagsisikap ng pamahalaan at ng mga negosyante na maisulong ang kaunlaran.

Ganito ang isinulat niya:

“The strong opposition against local and foreign mining activities in the depressed province of Surigao del Sur illustrates and reinforces the hidden agenda by some 200 nongovernment organizations (NGOs) to resist reforms by government in alleviating poverty and in leading the country out of the fiscal crisis.”

Kaya aniya tinututulan ng mga NGO ang pagminina, gayundin ang pagtotroso, ay dahil natatakot ang mga organisasyon na kapag dumating na ang panahong umasenso ang mga ngayo’y naghihikahos dahil sa kaginhawang aniya’y idudulot ng kanilang negosyo kokonti na lang ang bilang ng mga mahihirap na mahahatak ng mga NGO na ito. Continue reading “Mina”

Sa Hacienda Luisita

HACIENDA LUISITA
Ni Alexander Martin Remollino

Sa tamis ng bawat iluwal mong butil ng asukal
ay pait ng luha’t pawis ng sakada’t manggagawa
na nilalamon ng kagutuman.
Sa bawat pakikibaka alang-alang sa buhay
ng mga nagbubungkal ng iyong lupa
ay may paghingang pinuputol ng mga punlo
sa ibabaw ng iyong nabubundat na tiyan.

Hacienda Luisita,
saanman ibaling ang mga mata
ay mukha mong nakangisi ang natatanaw:
nakikita ko sa iyong mga pinaslang na welgista
ang mga ibinuwal na sakada ng Escalante
at mga itinumbang magsasaka sa Mendiola.

Magpista ka, Hacienda Luisita,
sa tamis ng dugo ng mga binaklasan ng buhay
nang dahil sa paggigiit ng karapatang mabuhay.
Ngunit mangilabot ka,
pagkat wala pang nakapagbubuwal
at walang makapagbubuwal
sa Bundok Arayat!

Pito na ang napaulat na napatay sa karahasan sa Hacienda Luisita. Ang mga magsasakang naghahangad ng ikabubuhay, inagawan ng buhay!

Sino’ng hindi magngingitngit?