Kalayaan

Ika-106 na Araw ng Kalayaan na raw natin ngayon. Pero maraming nagtatanong: “Anong kalayaan?” Kasi naman, kapag binasa mo ang The Act of Declaration of Philippine Independence ay makikita mo ito ang bahaging ito tungkol sa ating bandila:

“…. and the colors of Blue, Red, and White, commemorating the flag of the United States of America, as a manifestation of our profound gratitude towards this Great Nation for its disinterested protection which it lent us and continues lending us.”

Sigurado akong hindi ganyan ang gusto ni Andres Bonifacio. (Nabanggit nga pala ang bahaging ito tungkol sa watawat sa isang artikulo tungkol kay Apolinario Mabini.)

Kunsabagay, sa pagturing ng kasalukuyang liderato natin sa Great American Nation, iisipin mong kamakailan lang isinulat iyan. Diskumpyado alng ako sa bahaging “disinterested.” Ibabahagi ko lang sa inyo ang isang kanta:
Continue reading

Ang Pakikibaka ni Lola Remedios, comfort woman

(unang nalathala sa Pinoy Gazette)

Isang malungkot na balita ang natanggap ko kamakailan. Pumanaw na raw si Lola Remedios Felias, isa sa mga Filipino comfort women na noong World War 2 ay ginawang sex slave ng mga sundalong Hapon.

Personal kong nakilala si Lola Remedios noong isang taon nang dumalo ako sa book launch dito sa Maynila ng kanyang diary book na “The Hidden Battle of Leyte”. Ang libro ay nagkukuwento ng kanyang karanasan bilang isang batang babae na tinangay at ginawang sex slave ng ilang kasapi ng Japanese Imperial Army sa Kabisayaan. May mga drowing at sulat-kamay ng matanda sa kanyang libro, at ang teksto ay nasa English, Tagalog, at Hapones.
Continue reading