Ang Lihim ni Madam Gloria

Ni Joi Barrios
Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy – Alliance of Concerned Teachers

Ang akala ng lahat
May layang magpahayag,
Ngunit tayo lang ay nalingat
May batas nang di mapaliwanag.
(Mayroon nga ba talaga? Tiyak na tiyak?)

May estasyon sa telebisyon,
Bawal magbilang ng resulta ng eleksiyon, May pahayagang waring pinagbawalan Tumanggap ng adbertisment ng kalaban.
Tanging ang Madam at kanyang mga katuwang, Ang sa bolang kristal ay may tangan-tangan.

Gloria Gloria salamangkera.
Pinagbubuhol na parang panyo ang balota, Paghugot sa sumbrerong mahiwaga, Lilipad ang kalapating may dalang korona.
Dali-daling ipuputong sa salamangkerang reyna.

Mga kababayan, magbantay, mangamba.
Walang demokrasya hanggat may pandaraya.
Walang kalayaan hanggat bawal magsalita.
Lumabas sa dilim,
Hiwaga ng salamangka ay itakwil.
Taumbayan ang siyang dapat na mangusap.
Taumbayan ang mananaig nang higit sa lahat, Tayo ang taumbayan, at nasa atin ang lakas!

Ika-24 ng Mayo 2004
Continue reading

Hindi talaga inindorso ng Aglipayan Church si Gloria

Nakuha ko ang e-mail na nasa ibaba sa isang e-group, at lalo nitong kinumpira ang isinulat ko na imposibleng sumuporta kay Gloria Arroyo ang Iglesia Filipina Independiente na lalong kilala bilang Aglipayan Church. Di tulad ng ilang sektang mala-kulto at nang-uuto ng kanilang mga miyembre upang suportahan ang inaakala nilang mananalo (at sa gayo’y mapanalitili ang kanilang political clout), disente at may rebolusyunaryong kasaysayan ang IFI. Imposibleng suportahan nito ang isang kandidatong fan na fan ng imperyalistang US.

Nakakalungkot. Talagang ginawa ng ilang kandidato ang lahat–pati ang pagsisinungaling–manalo lamang. Sabagay, ano pa nga ba ang bago?

By the way, Romano Katoliko po ako. Hindi po ako Aglipayano.

(Hindi rin po ako si Eddie Gil o si Rainier Castillo.

To: botomo@yahoogroups.com
From: “marinduque_net”
Date: Sat, 08 May 2004 17:03:48 -0000
Subject: [botomo] Misrepresenting the Philippine Independent Church

I am a member of the Philippine Independent Church (Aglipayan Church) and I know for a fact that the church never publicly endorsed any candidate at all.

I am dumbstruck to read the news article dragging the name of our church to the propaganda perpetrated by the present administration.
http://www.inq7.net/brk/2004/may/08/brkpol_6-1.htm

When I saw the name Armando de la Cruz as the Supreme Bishop, then, it became clear to me that this news article was erroneous. Our Supreme Bishop is The Most Rev. Tomas A. Millamena D.D. I researched and found out that this de la Cruz is part of a group of priests who broke away with the Church. This group are those who collaborated with the Marcos dictatorship and I am not surprise[d] that they are again engaged in this kind of political sellout.

Continue reading