Out of the matrix

I was able to escape from my virtual world last night when I attended this year’s alumni homecoming of the UP Journalism Club. I was not really planning to go anywhere outside our village last night–not after an eleven-hour sleep the whole day–since I’m broke and I almost ran out of clean clothes to wear already. My former editor and former colleagues in the Philippine Journalism Review, Prof. Teodoro V-lyn, and Barn, however, called me to ask if I’m attending. I said I’m not going there but changed my mind after a while.
Continue reading

Batang Peace

Patakbo siyang lumapit sa may akin habang pinapanood ko ang mga demonstrador. Nahalata niya siguro ang aking camera at Press ID kaya medyo nagpa-cute siya sa tabi ko. Nang tumingin siya sa akin, parang may gusto siyang sabihin. At ang kanyang mensahe’y literal na nabasa ko sa kanyang mukha–sa noo, actually. Hinuli ko ang diwang nais niyang iparating. Basahin din ninyo.

Kasama si Batang Peace sa tinatayang 5,000 mamamayang nagmartsa kahapon sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati upang ipahayag ang pagtutol sa nagaganap digmaang agresyon ng US at mga kaalyado nito laban sa Iraq. Nanawagan din sila ng pagbawi ng suporta ni Gloria Macapagal-Arroyo sa digmaang ito.
Continue reading

Kahibangan

Noong isang umaga, nang mananalangin na ako bago humimlay para mamahinga, sabi ko’y ipagdarasal ko ang mga biktima ng agresyon sa Iraq. Ngunit paano ko nga ba magagawang ilarawan sa aking isipan ang kanilang sitwasyon? Paano ko mararamdaman ang kanilang takot?

Inisip kong babagsakan na ng bomba ang kanilang mga tahanan. Ano kaya kung sa akin mangyari ito? At pagkatapos ay inisip kong ang mga bolang apoy ay babagsak sa mismong bubong ng aking tahanan. Masusunog ang aking munting bahay, magkakapira-piraso ang manipis kong katawan, at tatangayin ng hangin ang aandap-andap kong kaluluwa. Huwag naman po sana, Diyos na Mahabagin! Nangilabot ako, at sinimulan na ang pagdarasal. Pinatulog ako, hindi ng aking pangingilabot, kundi ng aking puyat.
Continue reading

Salubungin si Abs

Sa kanyang muling pagliliwaliw sa CyberSpace, dumaan siya rito at nagpahayag ng kagalakan sa pagkakatagpo ng isang website na nasusulat sa Filipino. At tulad ko, naghihimagsik din ang kanyang kalooban sa kahayupang ginagawa sa Mesopotamia ng mapagkunwaring pulis pangkalawakan.

Ngunit sa kabila ng kaguluhang kaakibat na yata ng buhay sa katimugan, siya’y masayahin, makulit at buhay na buhay. Isang fashionista, nangongolekta pa nga siya mga pantalong may tatak ng mapandigmang Imperyo, at kinukumbinsi ko siyang itigil na ang pagtangkilik sa ganoong produkto.

Mapagmahal sa musika, palakaibigan, totoong tao, at tulad ko’y adik sa Net, dalawang taon din siyang nawala. Sa kanyang pagbabalik, isang karangalang maging kaibigan ang popular na netizen na ito–napakabilis dumami ng mga pahina ng kanyang guestbook–si Abdul Aziz Ontok!